Bescherming en bevordering van Childrens Welfare - Hoofd artikelen

Bescherming en bevordering van Kinderhulp,,en,Risicobeoordeling,,en,Medewerkers zorgen ervoor dat de kamers geschikt zijn geventileerd en de juiste temperaturen worden gedurende de dag onderhouden,,en,Systematische reinigingsprogramma's zijn in plaats om een ​​goede kwaliteit van de hygiënische eisen te voldoen,,en,om kruisbesmetting te minimaliseren,,en,Medewerkers maken kinderen met symptomen van ziekte zich zo comfortabel mogelijk,,en,terwijl de ouders in contact worden gebracht,,en,Gezondheid,,en,Veiligheid,,en,In elk van de kwekerijen,,en,Gezondheid,,en,veiligheid en elk kind het welzijn hoog in het vaandel,,en,Na een ongeval,,en,de kwekerijen hebben procedures om ervoor te zorgen kinderen worden direct behandeld,,en,en dat de ouders onmiddellijk worden geïnformeerd,,en,Voedselhygiene,,en,Medewerkers hebben voedselhygiëne cursussen ondernomen,,en,en de keukens voldoen aan Southwark's milieunormen gezondheid,,en,Veiligheid,,en

Moeder de Gans Boomkwekerijen zijn toegewijd aan het nemen van alle maatregelen die we kunnen om de kinderen in onze zorg te beschermen tegen komen om schade. Alle medewerkers hebben veiligheid en gezondheid training bijgewoond, en risicoanalyses worden systematisch ondernomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de kinderen wordt gemaximaliseerd. Personeelsleden met een pediatrische kwalificatie EHBO aanwezig in de kwekerij zijn te allen tijde.

Risk Assessment

Staff ensure that rooms are suitably ventilated and appropriate temperatures are maintained throughout the day. Systematic cleaning schedules are in place to ensure a good standard of hygiene is maintained, to minimise cross-infection. Staff make children showing symptoms of illness feel as comfortable as possible, while parents are contacted.

Health & Safety

In each of the nurseries, health, safety and every child’s well-being are high priorities. Echter, should an accident occur, the nurseries have procedures in place to ensure children are promptly treated, and that parents are informed immediately.

Food Hygiene

Staff have undertaken food hygiene courses, and the kitchens conform to Southwark’s environmental health standards.

Safety & Security

Nursery gebouw veilig is en procedures zijn om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de kinderen,,en,voorts,,en,alle medewerkers bekend zijn met de bescherming van procedures als zij betrekking hebben op kinderen,,en,en zal doorgeven eventuele die zij hebben over het welzijn of de veiligheid van een kind aan de lokale overheid,,en,Het aanwerven van onze medewerkers,,en,We hebben strenge werving en doorlichting procedures,,en,om de geschiktheid van alle medewerkers het werken met de kinderen te garanderen,,en,Dit geldt ook voor het verkrijgen van een Disclosure en blokkeren cheque voor alle medewerkers,,en. Furthermore, all staff are familiar with safeguarding procedures as they relate to children, and will pass on any concerns they have about a child’s welfare or safety to the local authority

Recruiting our staff

We have rigorous recruitment and vetting procedures in place, to ensure the suitability of all staff working with the children. This includes obtaining a Disclosure and Barring Service check for all staff.