Uitjes - Hoofd artikelen

Nursery Uitstapjes

Regelmatige uitstapjes worden georganiseerd om de kinderen inzicht in de lokale gemeenschap en het milieu te ontwikkelen.

Gezondheid en veiligheid procedures zijn om te beschermen en te bevorderen het welzijn van de kinderen, terwijl op reis weg van de kwekerij.

Wij vullen ook een full, schriftelijke risicobeoordeling voor uitstapjes, om ervoor te zorgen dat de mogelijke risico's voor kinderen worden geïdentificeerd en vervolgens geminimaliseerd. Ouders schriftelijke toestemming is altijd vereist voordat kinderen deel te nemen aan een van de kwekerijen 'uitstapjes.

Ouders zijn altijd welkom en worden aangemoedigd om hun kinderen te begeleiden op uitstapjes.