O nas - Główne Artykuły

Nasze cele

Szkółki w Mother Goose, Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego, Opieka, przytulny, wyzwanie intelektualne środowisko, które pozwala na dzieci, małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym rozwijać w swoim własnym tempie i osiągnąć swój pełny potencjał rozwojowy w miłej i przyjemny sposób.

Raport Ofsted

Szkółki są zarejestrowane w Rejestrze pierwszych latach z Ofsted, która sprawdza je w celu zapewnienia, że ​​spełniają wymogów ustawowych ram wczesnych latach Foundation Stage (EYFS). Szkółki są również zarejestrowane na obowiązkowe i dobrowolne części rejestru opieki nad dzieckiem.

Download our Ofsted report